Labeotropheus fuelleborni white belly

Labeotropheus fuelleborni white bellyLabeotropheus fuelleborni white belly

Bild 1: Weibchen
Bild 2: Männchen
<--- Stockliste - Malawi