Petrotilapia thickbar chitimba

Petrotilapia thickbar chitimbaPetrotilapia thickbar Chitimba

Bild 1: Weibchen
Bild 2: Männchen<--- Stockliste - Malawi